Η τεχνική Rythmic Release, αποτελεί έναν συνδυασμό της σωματικά επικεντρωμένης ψυχοθεραπείας με Gestalt και της σωματικής έκφρασης μέσω πρωτογενούς μη συνειδητού ρυθμού.

Η μπλοκαρισμένη συναισθηματική ενέργεια που προκαλείται από τα ψυχικά τραύματα αποθηκεύεται στο σώμα υπό τη μορφή εντάσεων.

Εφαρμόζονται τεχνικές και ασκήσεις Σωματικής Ψυχοθεραπείας για την διεύρυνση της σωματικής αυτό-επίγνωσης και την αύξηση του επιπέδου Βιοενεργειακής φόρτισης. Στην θεραπευτική πρακτική ο θεραπευτής παρατηρεί και ακολουθεί οτιδήποτε εκδηλώνεται στον θεραπευόμενο, στον θεραπευτή και ανάμεσά τους, στο Εδώ-και-Τώρα, στην ροή του θεραπευτικού Γίγνεσθαι.

Τα πάντα μέσα μας, στη φύση, συνέχεια κινούνται. Η αντίσταση στη ροή δημιουργεί την αποσύνδεσή μας από τη χαρά του είμαστε ζωντανοί, αληθινοί. Επιτρέποντας στο σώμα μας ελεύθερα όλες του τις ακατέργαστες πληροφορίες που πάντα έκρυβε, σε ρυθμό να εκφράσει, παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα κινητικά μοτίβα

Αξιοποιούμε στη συνεδρία αποτελεσματικά το σώμα και τις εκφράσεις του στο εδώ και τώρα, επικεντρωνόμαστε στην αναπνοή και ενισχύουμε την άμεση επαφή με το συναίσθημα.

Όλη η διαδικασία σκοπό έχει την αντιστροφή μοτίβων που αποτελούσαν εμπόδια στο βίωμα της αυτοαποδοχής , της ελευθερίας, της επαφής με την προσωπικής μας δύναμης, της συμφιλίωσης με όλα τα στοιχεία του παρελθόντος,