To πρόγραμμα Original Play – Αυθεντικό Παιχνίδι, βασίζεται στις έρευνες 30 ετών του O.Fred Donaldson σχετικά με τρόπο που συμπεριφέρονται τα παιδιά, οι ενήλικες, τα άγρια ζώα χρησιμοποιώντας το αυθεντικό παιχνίδι ως εναλλακτική λύση για την επιθετικότητα , τη βία και την λανθασμένη διαπαιδαγωγική συμπεριφορά που το παιδί έχει βιώσει ως κακοποίηση.

To Original Play αποτελεί ένα πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη του φυσικού παιχνιδιού έτσι ώστε να θέσει σε ενέργεια τους φυσικούς μηχανισμούς της ανάπτυξης και υγείας.

Το «Original Play» είναι μια ψυχολογική και σωματική διαδικασία. Αποτελεί συνδυασμό γνωστικής , συναισθηματικής και αισθησιο- κινητικής μάθησης , η οποία γίνεται κατανοητή και αναπτύσσεται με την πρακτική.

Δεν υπάρχει ανταγωνισμός και αντιπαλότητα, ούτε ενέχει αισθήματα νίκης ή ήττας. Είναι μια παγκόσμια διαδικασία πέρα από πολιτισμικά, κοινωνικά ή γλωσσικά όρια. Γι’αυτό ακριβώς το λόγο λειτουργεί ως βάση για την διαπροσωπική επικοινωνία και πολιτισμική ακεραιότητα. Αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου μπορούμε να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε μια ομάδα, δίχως κοινωνικούς διχασμούς.

Το «Original Play»

-Παρουσιάζει μια εναλλακτική λύση για την επιθετικότητα και τη βία δίχως τη χρήση βίας , ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την αυτοεκτίμηση και για τον εαυτό μας και για τους άλλους.
-Παρέχει επιλογές για πιθανές αντιδράσεις ενάντια στην επιθετικότητα , τη βία και το φόβο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για εκδίκηση
-Μετασχηματίζει τις βαθιά ριζωμένες αρνητικές συνήθειες και μοτίβα συμπεριφοράς σε νέα μοτίβα βασιζόμενα στα αισθήματα αγάπης και ασφάλειας
-Δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για τον μετασχηματισμό της σωματικής ή λεκτικής επιθετικότητας
-Προωθεί το αίσθημα του «ανήκειν» ως την καλύτερη εναλλακτική για το φόβο και τον ανταγωνισμό
-Δημιουργεί ένα θεμέλιο για τις βέλτιστες συνθήκες μάθησης, δημιουργικότητας και αυτό –εξέλιξης.
-Αυξάνει την πιθανότητα προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα για τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής.
-Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων καθώς και μεταξύ ομάδων με την αντικατάσταση της επιθετικότητας και της βίας μεταξύ των ανθρώπων με καλοσύνη και αγάπη
-Καθιστά κάθε παιδί ασφαλές και αγαπητό.

Σκοπός του Οriginal Play είναι :
Η παρεμπόδιση και η απαλοιφή της επιθετικότητας , της βίας καθώς και άλλων αρνητικών συμπεριφορών από τα παιδιά και τους εφήβους
Η επίλυση των σωματικών και συναισθηματικών εντάσεων
Η δημιουργία ασφαλών συνθηκών και ένα ασφαλές περιβάλλον για τη μάθηση
Η διόρθωση εκπαιδευτικών και συμπεριφοριστικών προβλημάτων
Η υποστήριξη των παιδιών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την εκμάθηση των παιδιών

Τα οφέλη του «Αυθεντικού Παιχνιδιού» περιλαμβάνουν :

1. Την ικανότητα να ξεχωρίζουμε το καλό και το άσχημο άγγιγμα
2. Την βελτίωση της αυτό- εκτίμησης , της συναισθηματικής ευελιξίας , όπως επίσης και την βελτιωμένη αποδοχή των διαφορών
3. Την μείωση του άγχους , του στρες, και της άμυνας
4. Την ικανότητα να σκεφτόμαστε πέρα από τον ανταγωνισμό
5. Την ενεργή συνήθεια της καλοσύνης
6. Την ανάπτυξη μιας εμπεριστατωμένης αίσθησης του ανήκειν.
7. Μείωση στην ενέργεια που χρησιμοποιούμε για άμυνα, απτή άμυνα, σωματική κόπωση , και τον τραυματισμό
8. Την βελτίωση ως προς το εύρος της κίνησης, της κινητικής εξερεύνησης , της ισορροπίας και της ευελιξίας
9. Την θετική επίδραση στο ανοσοποιητικό, καρδιο-μυϊκό και ενδοκρινολογικό σύστημα.
10. Την αύξηση στην πλαστικότητα του εγκεφάλου.
11. Το χτίσιμο της σχέσης του ενήλικα με το δικό του εσωτερικό παιδί

Το πρόγραμμα Original Play εφαρμόζεται σε όλα τα παιδιά καθώς και στους εφήβους ανεξάρτητα από τον πολιτισμό τους, την ηλικία τους , και την ψυχο- κινητική ανάπτυξή τους ( διάφορες εκπαιδευτικές και εξελικτικές προκλήσεις όπως επιθετικότητα, ΑDHD-διαταραχή για υπερκινητικότητα και έλλειψη συγκέντρωσης, αυτισμός, δυσλεξία , ψυχο-κινητικές διαταραχές και με παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες )

Τα άτομα που βιώνουν το Original Play  (παιδιά-έφηβοι-ενήλικες) μαθαίνουν:

1. Πώς να αντιμετωπίζουν τις διαμάχες και την αντιπαλότητα τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή τους
2. Πώς να επιτυγχάνουν το αίσθημα ασφάλειας, και εμπιστοσύνης στις σχέσεις τους με τους άλλους
3. Πώς να αντιμετωπίζουν το άγχος και το φόβο
4. Πώς να αντιμετωπίζουν στιγμές έκπληξης και αλλαγής
5. Πώς να τροποποιούν συμπεριφοριστικά μοτίβα, από επιθετικά , θυμού και βίας σε μοτίβα καλοσύνη, φροντίδας και εξωστρέφειας.
6. Πώς να βελτιώσουν την συναισθηματική ευελιξία και αυτό-εκτίμηση
7. Πώς να αναπτύσσουν τις μη-λεκτικές, διαπροσωπικές δεξιότητες.

Το Αυθεντικό Παιχνίδι υποστηρίζει τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών καθώς επίσης και την επίλυση διαφορετικών ειδών προβλημάτων στην εκπαίδευση αλλά και σε θέματα που αφορούν το αίσθημα της προστασίας. Αξιοποιεί τις δεξιότητές των παιδιών με τη χρήση παιχνιδιού σε περιστάσεις επιθετικότητας και βίας.

Για ποιους λόγους είναι σημαντικό το Original Play (Αυθεντικό Παιχνίδι)?

Ο. Fred Donaldson, Ph. D.

H δόμηση σχέσεων παιχνιδιού ίσως είναι μια από τις πιο υψηλού επιπέδου ενέργειες που αναλαμβάνουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και να εξασφαλίσουμε περισσότερο υγιή κα ειρηνικά παιδιά, οικογένειες, κοινότητες και έθνη.
Κοιτάξτε τι είπε η 10 – χρονη Άννα για το Αυθεντικό Παιχνίδι «Το παιχνίδι μπορεί να μας κάνει να πούμε στους άλλους ότι αυτό που κάνουν δεν μας αρέσει και ταυτόχρονα να μην προκαλέσουμε κακό σε κανέναν όταν λέμε κάτι τέτοιο. Η ασφάλεια, η αγάπη και το αίσθημα του ανήκειν, ξαναφτιάχνουν το μοτίβο για τις συνήθειες της επιθετικότητας, της βίας και της εκδίκησης ,οι οποίες διαταράσσουν τις ικανότητες των παιδιών για ασφαλή προσκόλληση, λήψη αποφάσεων καθώς και την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις απειλές.

Η ιδέα ότι στην καρδιά του πλανήτη έγκειται ένα μοτίβο καλοσύνης και ενότητας, το οποίο δύναται να το ανακαλύψουμε και να το βιώσουμε όλοι μας αποτελεί το βασικό αξίωμα του «Αυθεντικού Παιχνιδιού». Το Αυθεντικό Παιχνίδι αναδιαμορφώνει το σύνδεσμο μεταξύ εγκέφαλου- νου – περιβάλλοντος. Μέσω αυτής της δυναμικής μεταμόρφωσης , το άτομο υφίσταται συμπαγείς και δομημένες αλλαγές , οι οποίες είναι βαθιές. Αυτή η αλλαγή ως προς το μοτίβο έχει δύο σημαντικές ιδιότητες : εμπλουτισμός, ή η ικανότητα για επιλογές , και πλαστικότητα , ή δυνατότητα για αλλαγή.

Τα οφέλη του Original Play δεν περιορίζονται στα παιδιά αλλά είναι διαθέσιμα σε όλους μας. 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας της Πολωνίας στα Ηνωμένα ¨Εθνη στη Γενεύη μαζί με το Διεθνή Σύνδεσμο Korczak προσκάλεσαν την Jolanta Graczykowska στο διεθνές σεμινάριο που ήταν αφιερωμένο στον Dr. Janusz Korczak: «Προς μια περιεκτική εκπαίδευση- Janusz Korczak και η Σύσκεψη για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου το 2014 στις εγκαταστάσεις Mission της Πολωνίας.
Η Jolanta Graczykowska παρουσίασε την ομιλία της «Η Χρήση του Αυθεντικού Παιχνιδιού για την Επίλυση του προβλήματος της διάκρισης στη ζωή των παιδιών».

Το Original Play, έχει προταθεί από το Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Δασκάλων στην Πολωνία. Οι θεωρητικές αρχές του έχουν γίνει αποδεκτές για τις αξίες που προωθούν , την απλότητα και ταυτόχρονα την ποικιλία τους.
Το Πρόγραμμα Αυθεντικού Παιχνιδιού έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες στον κόσμο- Πολωνία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία, Μπαχρέιν, Νότιο Αφρική ,Η.Π.Α.

Το Πρόγραμμα του Original Play, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε – σχολεία, νηπιαγωγεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες , ορφανοτροφεία καθώς και νοσοκομεία.