Η μέθοδος  Tam Healing System Tui Na

Ο  Joseph Lucier  όντας πιστοποιημένος θεραπευτής ιατρικού μασάζ και έχοντας πάνω από 11 χρόνια εμπειρία στο Tong Ren και στο μασάζ Tui Na, ανέπτυξε μια φόρμα ειδικά για το Tam Healing system. Παρέχει μέγιστη δυνατή προσπέλαση και εύκολη πρόσβαση για την διάνοιξη των ενεργειακά μπλοκαρισμένων σημείων χρησιμοποιώντας τα χέρια. Οι θεραπευτικές τεχνικές στο χώρο μας και η δυνατότητα να αγγίζει κανείς πραγματικά το σώμα άλλων ανθρώπων σε ένα κλινικό περιβάλλον, απαιτεί την απαραίτητη γνώση. Για το λόγο αυτό και οι εκπαιδευόμενοι στο Tui Na κατέχουν πιστοποίηση.

Το Tuina είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασιατικών σωματικών ασκήσεων και αρχικά επικεντρώθηκε στους μεσημβρινούς της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (TCM), καθώς και σε συγκεκριμένα σημεία εκτός μεσημβρινών. Είναι το ίδιο αναλυτικό με τον βελονισμό και μοιράζεται την ίδια βασική φιλοσοφία.

Με την ανάπτυξη των πολεμικών τεχνών, το Tui Na αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα για την θεραπεία των μαθητών. Συχνά στις σχολές πολεμικών τεχνών, οι δάσκαλοι ήταν επίσης επαγγελματίες θεραπευτές tuina. Το Tuina σημαίνει  πιέζω/πατάω και αρπάζω.

Το Tam Healing System χρησιμοποιεί τις τεχνικές χεριών αυτών των παραδόσεων και τις εφαρμόζει στην φιλοσοφία του Tam Healing System. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Tam Healing System δεν συνιστά μορφή Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Τα σημεία βασίζονται σε πολλά χρόνια κλινικής εμπειρίας. Ο στόχος είναι η διάνοιξη ενός ενεργειακά μπλοκαρισμένου σημείου σε περιοχές που σχετίζονται με την ανατομία και την φυσιολογία της Δύσης. Σε μια συνεδρία TuiNa στόχος είναι να ξεμπλοκάρει όλο το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Συμπαθητικό, Παρασυμπαθητικό, Κρανιακά Νεύρα, η Λέμφος ώστε το σώμα να αποτοξινωθεί. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται τα μπλοκαρίσματα στον θεραπευόμενο που επιβεβαιώνουν θέματα υγείας είτε που ήδη έχει παρουσιάσει είτε έχει την προδιάθεση. Δεν γίνεται διάγνωση κατάστασης αλλά διάγνωση του μπλοκαρίσματος κάτι που λειτουργεί και προληπτικά αλλά και θεραπευτικά.

Με το πέρας μια συνεδρίας Tui Na προσαρμοσμένη στο Tam Healing System, ο θεραπευόμενος λαμβάνει θεραπεία σε θέματα υγείας που αφορούν όλο του το κεντρικό νευρικό σύστημα, βιώνει ευεξία, χαλάρωση, έχει καλύτερη  ψυχολογική διάθεση . Τα μπλοκαρίσματα εξαφανίζονται, οι μύες χαλαρώνουν, η βιοηλεκτρική ροή σε όλα τα νεύρα αποκαθίσταται.

Η συνεδρία μπορεί να αφορά μόνο το Tui Na ή υπέροχα να συνδιαστεί με το Tong Ren, καθώς ενεργειακά το σώμα έχει ήδη προετοιμαστεί για τη θεραπεία που θα λάβει στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με το ηχομασάζ καθώς η δόνηση της κάθε ηχογαβάθας μπορεί ανεμπόδιστα να εναρμονίσει σώμα, ψυχή, πνεύμα.