Η Θεραπεία Πνευματικής Ανταπόκρισης “SRT” αναπτύχθηκε από τον Robert Detzler το 1988 και έχει πλέον παγκόσμια απήχηση. Ένα μεγάλο μέρος της θεραπείας βασίζεται στις μελέτες του Πυθαγόρα και στην Κβαντική Φυσική που τα τελευταία χρόνια έχει εξηγήσει πολλά άλυτα θέματα σχετικά με την πνευματική φύση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο κάθε άνθρωπος συσσωρεύει και μεταφέρει αρνητική ενέργεια και παρεμβολές από αυτή και από προηγούμενες ζωές του που τον επιβαρύνουν ψυχικά και συναισθηματικά αλλά και παρεμβάλουν στις καθημερινές λειτουργίες της ζωής του, παρεμποδίζοντας τον από το να ζει μια ζωή γεμάτη χαρά, υγεία και ευημερία. Η SRT βασίζεται στην χρήση του εκκρεμές, ένα πανάρχαιο εργαλείο πολλών πολιτισμών που λειτουργεί ως δείκτης σε μια σειρά από ειδικά διαγράμματα.

Η Θεραπεία Πνευματικής Ανταπόκρισης, ήρθε στην Ελλάδα το 2005. Δεν είναι αναδρομή στο παρελθόν ούτε χρησιμοποιεί κάποια μέθοδο υπνωτισμού. Ο καθαρισμός γίνεται συνειδητά μπροστά στον θεραπευόμενο ή εξ αποστάσεως με τα ίδια αποτελέσματα επιτυχίας. Μοναδικό μέλημα της SRT είναι η επίτευξη της ελευθερίας, αυτοεκτίμησης, ευημερίας, αποδοτικότητας και καλύτερης ψυχικής και φυσικής κατάστασης. Καθαρίζοντας τα αρνητικά προγράμματα και παρεμβολές καθώς και τους φραγμούς θετικής έκφρασης και ευημερίας, καθαρίζεται η ζωή του κάθε ανθρώπου και έτσι παλιές αντιλήψεις αντικαθίστανται από νέες.

Παραδειγματικά αναφέρονται μερικές από τις πιθανές πτυχές της ζωής που μπορούν να θεραπευτούν μέσω της Θεραπείας Πνευματικής Ανταπόκρισης:

•  Κρίσιμες φάσεις στην παρούσα ζωή: κύρια αρνητικά θέματα που αφορούν ανθρώπους και μέρη.

•  Προβλήματα υγείας: φοβίες, αλλεργίες και δυσκολίες στην υγεία που επιμένουν ή επαναλαμβάνονται .

•  Οικονομικά και εργασιακά θέματα ή παρεμβολές δημιουργικότητας: προκλήσεις και επαναλαμβανόμενοι αρνητικοί κύκλοι που παρεμποδίζουν την ευημερία.

•  Σχέσεις:  επίμονες και μακροχρόνιες δυσκολίες με γονείς, αδέλφια, συντρόφους, παιδιά, εργοδότες, φίλους και άλλους.

•  Αυτοεκτίμηση: Προβλήματα αυτοπεποίθησης, προσωπικής προβολής και υπόστασης, συναισθηματικές,  δυσκολίες, εμμονές ή εθισμούς.

 Πηγή