Η ύπνωση είναι μια κατάσταση στην οποία αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της συνειδητότητας. Στην ύπνωση το κάθε άτομο χρησιμοποιεί τη φαντασία του με σκοπό να φτάσει σε πιο βαθιές υποσυνείδητες σκέψεις. Πρόκειται για μια θεραπεία κατά την οποία το άτομο χαλαρώνει σε βάθος αλλά πρέπει και να είναι δεκτικός για να περιέλθει σε αυτή την κατάσταση. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο θεραπευτής να οδηγήσει το άτομο σε ύπνωση και να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μέσω της ύπνωσης.

Τι ακριβώς συμβαίνει στην υπνοθεραπεία;

Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ύπνωση δεν είναι ύπνος, αλλά αντίθετα μια κατάσταση αυξημένης συνειδητότητας. Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, ο θεραπευτής προσπαθεί με διάφορες τεχνικές να οδηγήσει τον ασθενή στη χαλάρωση και στην εσωτερική συγκέντρωση. Με τις οδηγίες του υπνωτιστή, ο ασθενής καλείται να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο σώμα και στη ζωή του, να απαλλαγεί από βλαβερές συνήθειες, να λύσει εσωτερικές συγκρούσεις και τραύματα, κινητοποιώντας τις δικές του εσωτερικές δυνάμεις.

Κατά την διάρκεια του ύπνου υπερτερούν στον εγκέφαλο τα εγκεφαλικά κύματα Δέλτα, ενώ κατά την διάρκεια της Ύπνωσης υπερτερούν στον εγκέφαλο τα εγκεφαλικά κύματα Θήτα.

Κατά την διάρκεια του ύπνου τα μάτια είναι πάντα κλειστά, ενώ κατά την διάρκεια της Ύπνωσης το Υποσυνείδητο είναι ανοιχτό σε υποβολές και τα μάτια μπορούν να είναι ανοιχτά ή κλειστά. Η κατάσταση της Ύπνωσης επέρχεται όταν ο νους συγκεντρώνεται σε κάτι συγκεκριμένο και έχει απορροφηθεί από αυτό.

Τι γίνεται σε μια συνεδρία

Ο θεραπευτής θα σας βάλει να ξαπλώσετε ή και να κάτσετε. Αφού χαλαρώσετε θα περάσετε στο στάδιο της ονειροπόλησης. Στη συνέχεια ο θεραπευτής θα σας κάνει ερωτήσεις με σκοπό τη ψυχανάλυση σας και την «χαρτογράφηση» των φοβιών σας αλλά και για να ελευθερώσει τις σκέψεις σας. Θα σας ζητήσει να είστε απόλυτα χαλαροί και να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας για να μπορέσετε να αλλάξετε συναισθήματα αλλά και τρόπο σκέψης. Σε όλο αυτό το διάστημα θα είστε ξύπνιοι γνωρίζοντας ακριβώς τις σκέψεις σας. Με την υπνοθεραπεία θα αισθανθείτε απαλλαγμένοι από προβλήματα που σας απασχολούν αφού ένα μεγάλο βάρος θα έχει απομακρυνθεί από επάνω σας.

O υπνωτιστής σε καμία περίπτωση δεν διατάζει ή κατευθύνει τον ασθενή, αλλά του προτείνει να βιώσει διαφορετικές εμπειρίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ασθενής παραμένει ξύπνιος κατά τη διάρκεια της υπνοθεραπείας και δεν χάνει τον έλεγχο της συμπεριφοράς του, αφού ελέγχει τις σκέψεις και τις πράξεις του.

O κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά στην ύπνωση: Oρισμένοι υπνωτίζονται πολύ εύκολα, κάποιοι δύσκολα και κάποιοι άλλοι καθόλου. Στην πραγματικότητα, όμως, ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία της μεθόδου είναι η επιθυμία του ατόμου να υπνωτιστεί. Συνεπώς, οι περισσότεροι -αν όχι όλοι- μπορούν να το καταφέρουν αν το επιθυμούν πραγματικά.

Σε τι διαφέρει η ύπνωση από άλλες θεραπευτικές μεθόδους;

Η υπνοθεραπεία είναι μια σύντομη στρατηγική θεραπεία που στοχεύει αποκλειστικά στην αναζήτηση λύσης για τα προβλήματα που απασχολούν τον ασθενή με γρήγορο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. O υπνοθεραπευτής έχει την ικανότητα να διαπιστώσει, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, εάν χρειάζεται να επιστρέψετε στο παρελθόν για να βρείτε τη ρίζα του προβλήματος (οπότε θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιας μορφής ψυχοθεραπεία) ή αν είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει ειδικές τεχνικές, προκειμένου να σας βοηθήσει να αλλάξετε το αύριο. Μέσω της θεραπευτικής ύπνωσης, το άτομο θα μπορέσει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της συμπεριφοράς του.