Η συμβουλευτική ομάδας, είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία ένας μικρός αριθμός ανθρώπων (6-12 άτομα) συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την καθοδήγηση ενός ή δυο θεραπευτών, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας με σεβασμό και αλληλοαποδοχή να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον.

Οι βασικοί στόχοι της ομαδικής συμβουλευτικής αποτελούν οι εξής:

  • να προσφέρει στα μέλη της ομάδας στήριξη αλλά και την απαραίτητη ανατροφοδότηση.
  • να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία.
  • να γνωρίσει και ίσως υιοθετήσει καινούριες διαπροσωπικές συμπεριφορές.
  • να εκφράσειτο κάθε μέλος τα συναισθήματα με ειλικρίνεια και αμεσότητα
  • να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές, παρατηρώντας τα μοτίβα σχέσεων που δημιουργούνται μέσα κι έξω από την ομάδα.
  • να αποκτήσει ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορεί να κατανοεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων
  • να αποκτήσει αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση
  • να καταφέρει να επιτύχει μια προσωπική αλλαγή μέσα στην ομάδα με την πεποίθηση ότι θα μεταφέρει αυτή την γνώση στην ζωή του, έξω από την ομάδα.

 

Επιπλέον, η εχεμύθεια και ο σεβασμός αναμένεται από όλα τα μέλη της ομάδας κι ασφαλώς από τον συντονιστή-θεραπευτή. Ο ρόλος του αφορά, κυρίως, στο να διευκολύνει την συμμετοχή των μελών κι όχι στο να κατευθύνει ή να διδάξει. Πολλές φορές, μέσα στην ομάδα τα μέλη, ίσως, αντιληφθούν ότι η συνεισφορά των άλλων μελών είναι το ίδιο ή σημαντικότερη από τα σχόλια του συντονιστή.

Ο συντονιστής της ομάδας φοράει δύο φακούς. Δίνει προσοχή στην ανάπτυξη των ατόμων μέσα στην ομάδα και στην ανάπτυξη της ομάδας ως κοινωνικού συστήματος. Από αυτή την οπτική η ομάδα θεωρείται όχι μόνο σα μια συλλογή ατόμων αλλά σαν ένα ψυχοκοινωνικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει βαθιά τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ατόμων σε αυτό το σύστημα και αντίστροφα επηρεάζεται από αυτά.