Η συμβουλευτική ζεύγους βοηθά το ζευγάρι να ανακαλύψουν συμπεριφορικά μοτίβα τα οπoία  είναι δυσλειτουργικά και εμποδίζουν την ομαλή επικοινωνία και εξέλιξη ανάμεσα στο ζευγάρι.

Το ζευγάρι απευθύνεται σε σύμβουλο ζεύγους όταν διανύει ένα μεταβατικό στάδιο στη σχέση του και η σχέση χάνει τις ισορροπίες της . Τέτοιες καταστάσεις μπορούν να είναι πχ γάμος, γέννηση ενός παιδιού κ.α.

Στις περιπτώσεις αυτές το ζευγάρι καλείται

  • να διανύσει μια περίοδο  αναπροσαρμογής
  • να επαναπροσδιορίσει  τη σχέση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα
  • να ακολουθήσει  νέους ρόλους που προκύπτουν από την αλλαγή
  • να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που φέρνει η νέα κατάσταση με αλληλοσεβασμό και κατανόηση

Ο αρχικός στόχος της θεραπείας ζεύγους, είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο συντρόφων, μιας και κάθε διαπροσωπική αλληλεπίδραση είναι μια μορφή επικοινωνίας και μια προσπάθεια καθορισμού της σχέσης τους.

Ο γάμος αποτελεί  ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ των δύο συζύγων. Τα δύο στοιχεία του συστήματος φτιάχνουν μια σταθερή μορφή σχέσης και μέσα σ’ αυτή ο καθένας φέρει  επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης. Αυτό ισχύει για όλες τις συντροφικές σχέσεις, εντός ή εκτός πλαισίου γάμου.

Ο ρόλος του συμβούλου  είναι να κατανοήσει το σύστημα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μελών της σχέσης δίνοντας εργαλεία στο ζευγάρι για να επικοινωνήσει καλύτερα, να διαπραγματευτεί τις διαφορές του ή, ακόμα και να συγκρούεται με έναν πιο λειτουργικό τρόπο. Να συζητήσει και να συνεννοηθεί για τους προσωπικούς και τους κοινούς στόχους και τις αξίες του και να ξεκαθαρίσει το ρόλο του καθένα στη σχέση.