Σκοπός  του συμβούλου γονέων είναι να χτίζει μια αρμονική σχέση τόσο με κάθε γονέα ξεχωριστά, όσο και με τους δύο ως σύστημα. Η σχέση χτίζεται με τεχνικές  λεκτικής προσοχής και μη λεκτική εστίαση.

Κατά τη συνεδρία ο σύμβουλος συλλέγει πληροφορίες για την οικογένεια, το ζευγάρι, τα παιδιά τις σχέσεις τη δυναμική της οικογένειας.

Μπορεί να ζητήσει γενεαλογικό δέντρο και να καταγραφούν οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη. Σκοπός του Συμβούλου είναι να διατηρεί τα όρια της συμβουλευτικής σχέσης, τους κανόνες τους στόχους και τους ρόλους της συνεργασίας.

Παρέχονται πληροφορίες με σκοπό να διευκρινίζονται απορίες και λανθασμένες εντυπώσεις αλλά και να παράγονται εναλλακτικές ιδέες.

Θέματα για τα οποία αναζητούν γονείς τη βοήθεια του συμβούλου:

  • Γονείς που έχουν παιδιά βρεφικής ηλικίας
  • Νηπιακής ηλικίας
  • Παιδιά σχολικής ηλικίας
  • Εφηβικής ηλικίας
  • Άλλα ειδικά θέματα γονέων
  • Ενημέρωση για υιοθεσία
  • Διαχείριση απώλειας και πένθους
  • Ασθένεια στην οικογένεια
  • Διαχείριση διαζυγίου
  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές