Ως μη λεκτική επικοινωνία ή εξωλεκτική επικοινωνία εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία στέλνουμε ένα μήνυμα κάνοντας χρήση του σώματος .Γλώσσα του σώματος εννοούμε τις εκφράσεις του προσώπου, τη βλεμματική επαφή, τις κινήσεις των άκρων, την απτική επαφή ,τη στάση και θέση του σώματος . Μη λεκτική επικοινωνία επιτυγχάνεται ακόμα και από την ένδυση ,τα αξεσουάρ καθώς επίσης με την απόσταση που διατηρούμε κάθε φορά από τον διπλανό μας ή τη διαχείριση του χρόνου

Η μη σωστή αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας συμβαίνει γιατί απλά δίνουμε έμφαση στο λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας νομίζοντας ότι καταλαμβάνει το μεγαλύτερος μέρος αυτής της διαδικασίας ενώ η αλήθεια είναι άλλη.

Σύμφωνα με τελευταία μελέτη το 65% της επικοινωνίας βασίζεται στη μη λεκτική επικοινωνία (Burgoon,1994).Υπάρχουν αρκετοί ερευνητές / επιστήμονες αρκετά πιο τολμηροί οι οποίοι τοποθετούν το ποσοστό της μη λεκτικής επικοινωνίας στο 70% αλλά και παραπάνω μέχρι και το 90%.

Το σεμινάριο προορίζεται για ανθρώπους που η επαγγελματική τους ενασχόληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επικοινωνία ή για άτομα που θέλουν να βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία τους ,την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και συνεπώς να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Στο σεμινάριο θα περιηγηθούμε στα έξης πεδία:

Μη λεκτική επικοινωνία ιστορία & έρευνα
Βλεμματική επικοινωνία
Εκφράσεις προσώπου
Κινήσεις κεφαλιού
Χειρονομίες
Στάσεις του σώματος
Εγγύτητα και προσανατολισμός
Σωματική επαφή
Προσωπικός χώρος και αποστάσεις
Εξαπάτηση, ψέμα και πώς να αυξήσουμε την πιθανότητα ανίχνευσης του.

Thebaseline
StatementValidityAnasysis (SVA)
CBC CreteriaBasedContentAnalysis
RealityMonitoring
ScientificContentAnalysis
Η θεωρεία των τεσσάρων παραγόντων

Ο μέσος άνθρωπος έχει 47% πιθανότητες να εντοπίσει το ψέμα. Σχεδόν σαν να μαντεύει. Αντίθετα άτομα τα οποία λόγω επαγγέλματος ή προσωπικής επιθυμίας έχουν εντρυφήσει στη μη λεκτική επικοινωνία έχουν 67% πιθανότητες να είναι εύστοχοι στην ανίχνευση ψέματος. (O’Sullivan,Frank,Hurley& Tiwana,2009).
Κοινώς έχουν 20% περισσότερες πιθανότητες. Σας φαίνεται λίγο;