Το Bodynamic – Σύστημα σωματικής Ψυχοθεραπείας και Ανάλυσης – είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος σωματικής εξελικτικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας που ενσωματώνει τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών για την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών, την ψυχοθεραπεία του βάθους, την γνωσιακή ψυχοθεραπεία και την έρευνα για τον εγκέφαλο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της επαφής και στις υγιείς σχέσεις .

Χτίζουμε τις άμυνες μας, τις Δομές Χαρακτήρων κατά Bodynamic, για να μη μας κατακλύσουν τα συναισθήματα μας και για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε τα πρώτα σημαντικά χρόνια της ζωής μας.

Πώς αυτές οι άμυνες/δομές χαρακτήρων αποτυπώνονται στο σώμα μας;

Πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε από τη στάση του σώματος, τις κινήσεις του σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε;

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία ώστε να είμαστε σε θέση να τα εφαρμόσουμε σε πλαίσιο θεραπευτικής διεργασίας ή στην προσωπική μας ζωή;

Μέσα από μια 25ετή μελέτη, το Bodynamic ανέπτυξε και συνέβαλε στο πιο περιεκτικό και ακριβές μοντέλο δομής χαρακτήρων συγκριτικά με τις υπόλοιπες σύγχρονες σχολές ψυχοθεραπείας. Περιγράφει την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού σε 7 στάδια, από το δεύτερο τρίμηνο κύησης μέχρι την ηλικία των 13 (εφηβεία). Αυτές οι δομές χαρακτήρων απεικονίζουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη ενός παιδιού ως πόρο και ως άμυνα, διαμορφωμένη ανάλογα με τον τύπο και το χρόνο ανατροφής και τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά και που τα επηρεάζουν διαφορετικά στην πρώιμη και όψιμη περίοδο της αναπτυξιακής φάσης.

Το αναπτυξιακό τραύμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και σταθεροποίηση αυτών των Δομών. Ένα πρώιμο τραύμα που προκαλείται από την εγκατάλειψη, την παραμέληση ή μια υπαρξιακή απειλή θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την αίσθηση του ατόμου για μια ασφαλή ύπαρξη και την ικανότητα του να δημιουργεί και να διατηρεί επαφή με ανθρώπους αργότερα στη ζωή του. Δεδομένου ότι τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν περιορισμένους τρόπους αντιμετώπισης τραυματικών εμπειριών και πολύ λίγη ή καθόλου γλώσσα επικοινωνίας, το σώμα και οι κινήσεις του (το Σωματικό Εγώ) έχουν πρωταρχική σημασία για την αντιμετώπιση της έντασης που βιώνουν.

Μεγαλώνοντας το παιδί θα αναπτυχθεί μέσω των 7 Δομών Χαρακτήρα με πόρους και άμυνες σωματικής και ψυχολογικής φύσης, ενσωματώνοντας και προσαρμόζοντας τη μάθηση και τις αντίξοες συνθήκες στο περιβάλλον του. Αυτές οι Δομές διαμορφώνουν την αναπτυσσόμενη προσωπικότητα και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα σκέφτονται, θα αισθάνονται και θα αλληλεπιδρούν με τους άλλους αργότερα στη ζωή τους.

Η προσέγγιση του Bodynamic χρησιμοποιεί αυτές τις μεμονωμένες δομές και τις χρησιμοποιεί ως πόρους για την αντιμετώπιση της τραυματικής εμπειρίας. Μια μεταγενέστερη δομή μπορεί να βοηθήσει στη συγκράτηση και υποστήριξη μιας νεότερης δομής που επηρεάζεται από το Αναπτυξιακό Τραύμα. Αυτός επίσης είναι ο λόγος για τον οποίο η κατάλυση της μυϊκής θωράκισης σε λάθος χρόνο μπορεί να έχει αποσταθεροποιητική ή ακόμη και επιζήμια επίδραση στους πελάτες. Συγκεκριμένα, η συνειδητή κίνηση των σχετικών μυών μαζί με την συνειδητή αίσθηση του σώματος θα ενισχύσουν το Σωματικό Εγώ και θα δημιουργήσουν στο άτομο μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και ενέργειας. Οι μύες που ενεργοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή φάση, θέμα και δομή.

Πηγή https://www.bodynamic.com/